Dobry portal z intrygującymi tekstami.

Zestaw VSM

0
Posted in Bez kategorii By admin

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. Techniki lean są uniwersalne Nadrzędnym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych materiałów. Skorzystanie z metod lean management stwarza szansę uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania weryfikacji, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.